Marijana & Marko 4 / 12

Montaž (vrh se skriva daleč za ramo).