Marijana & Marko 3 / 5

Najbolj siten del (nad Hajnževim sedlom, v sestopu).