Marijana & Marko 6 / 10

Pod vrhom, v ospredju skupina Gamsove matere.