Marijana & Marko 4 / 10

Strma vesina Viševe vršne piramide.