Marijana & Marko 6 / 8

...in Višu (desno Špik nad Špranjo).