Marijana & Marko 5 / 7

Na razgledišču lovske poti, ki se vije ob Lipnem grabnu.