Marijana & Marko 1 / 7

Prvo nošenje kolesa, nad Sedlom Kočna.