Marijana & Marko 5 / 8

Spet se sekamo: markacije desno, cesta levo.