Marijana & Marko 2 / 6

Gamsove riže, od Kumljaha proti Slemenu.