Marijana & Marko 3 / 10

Poliški Špiki z vrha Strme peči. Pred njimi široki Zabuš.