Marijana & Marko 1 / 10

Na zahodnem predvrhu Strme peči (Jof di Goliz, 2288m). Ciuc di Valisetta, 2090m (levo v meglicah), je od Strme peči ločen z izjemno divjimi stolpi v ostro nažaganemu grebenu visoko nad škrbino.