Marijana & Marko 2 / 3

Pelci z Vršaca. V ospredju so Skutniki, za njegovim vrhom se skriva Veliki Pelc. Levo sta dvojni vrh Zadnjega Pelca (s stranskim grebenom do Grive) in Srednji Pelc, desno pa Pelc nad Klonicami.