Marijana & Marko 4 / 8

Mogočna montaževa Sfinga se je počasi utrnila v temo.