Marijana & Marko 3 / 16

Veliki stolp nad 'Velikim V'.