Marijana & Marko 3 / 6

Zelo zahteven 'trentarski' svet nad škrbino med Macesnovcem in Dimniki.