Marijana & Marko 6 / 10

Nebeško izpostavljen sestop s prvega velikega stolpa med Rokavi in Škrlatico po strmi in izjemno podrti gredini/laštici nad Veliko Dnino.