Marijana & Marko 3 / 5

Na zašiljeni rezi prvega stolpa.