Marijana & Marko 1 / 5

Vratca (na desni) in začetni stolpi severnega grebena.