Marijana & Marko 3 / 5

Potka pod grebenom Kurjekov, v ozadju Martuljkova skupina.