Marijana & Marko 1 / 3

Jalovec z Dolgih prodov. Iztek Loškega žlebu je na desni.