Marijana & Marko 8 / 9

Vstopni prehod v Zimski smeri poteka tik nad mejo med soncem in senco.