Marijana & Marko 1 / 3

Snežišče/prečka pod JV grebenom Dolkove špice.