Marijana & Marko 3 / 4

Severni zid Košute od Košutnikovega turna do Velikega vrha.