Marijana & Marko 1 / 2

Grebenski detajl. Tole mesto je v resnici kar izpostavljeno in špičasto, v snegu ponavadi še najtežje.