Marijana & Marko 5 / 5

Germlajt z razgledišča na lovski poti. Smer vršnega dela pristopa je kot na dlani.