Marijana & Marko 2 / 5

Ruševnat rob, ki vodi do gredine pod vrhom.