Marijana & Marko 1 / 3

JZ greben Velikega vrha, za ostrim zobom se vidi s soncem obsijan 'zamah sablje'.