Marijana & Marko 4 / 7

Najtežji del prečenja Kopic, spust z Gornje kopice (začetek težav označujeta stolpa, pod njima gladka zajeda, nižje navpično in krušljivo pečevje in 'podrta' laštica v desno do grebena).