Marijana & Marko 1 / 5

Najbolj preperel stolp zahodno od Škrbine v Mužicih.