Marijana & Marko 2 / 4

Proti vrhu Velikega Pihavca (pogled z vmesnega vršiča, Oplačnica).