Marijana & Marko 4 / 6

Prag nad škrbino med Oblico in Vrhom Rup.