Marijana & Marko 2 / 3

Vzhodni greben Begunjščice (desni vrh je Begunjska Vrtača).