Marijana & Marko 4 / 4

...in vrh strmega in krušljivega praga.