Marijana & Marko 1 / 2

Košutnikov turn, Macesje, Užnik in Tegoška gora. Zadaj se kaže obris Kladiva. Slikano z vzhodnega vrha Gamsovk.