Marijana & Marko 2 / 4

Grapa Y v večerni svetlobi. Povsem na desni je spodnji del Osrednje grape.