UČENCI 9. RAZREDOV PRI POUKU ZGODOVINE OBRAVNAVAJO NASLEDNJE TEME:
POLITIČNO DOGAJANJE V PRVEM DELU 20. STOLETJA:

- PRVA SVETOVNA VOJNA, MED OBEMA VOJNAMA IN

-  DRUGA SVETOVNA VOJNA - interaktivni učbenik
Učbenik, delovni zvezek, ostale potrebščine:
POLITIČNO DOGAJANJE OD DRUGE SVETOVNE VOJNE
DO DANES
Učbenik: E. Dolenc, A. Gabrič, M. Rode; Koraki v času, 20. stoletje, DZS, Ljubljana 2002
GOSPODARSKE SPREMEMBE V 20. IN 21. STOLETJU
zvezek, 52. listni,črtni
SLOVENCI V PRVEM DELU 20. STOLETJA
Delovni zvezek:  Marjan Rode, Tadeja Galonja, Koraki v času, 20. stoletje, DZS, Ljubljana 2013
SLOVENCI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
SLOVENCI OD DRUGE SVETOVNE VOJNE DO DANES spis_prva_svetovna_vojna
IZBIRNA TEMA: ZNANOST V 20. IN 21. STOLETJU PREGOVORI O MIRU
ZANIMIVE POVEZAVE:  
OB 100-LETNICI PRVE SVETOVNE VOJNE
PREGOVORI O  VOJNI
ZGODOVINA HOLOKAVSTA
zgodovinski viri za 18, 19. in 20. stoletje Če imaš kakšno vprašanje, piši!

VAJE ZA ZGODOVINSKO TEKMOVANJE