Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable (CRKPJ)

(do leta 2001 KMETIJSKI POSKUSNI CENTER JABLE - KPCJ )


Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable
Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu
1234 Mengeš
tel.: 00 386 (0) 1 5607 400
fax: 00 386 (0) 1 5607 410

.
DOGODKI : Dan pšenice:
15.6.2011
OB 8. 45 ZBIRANJE PRED
UPRAVO, OB 9.00 OGLED POSKUSOV
Stara kmetijska tehnika:
11.06.2011

Dan koruze:
SREDA, 14.9.2011 OB 9. URI NA GRADU JABLE, OB 12. URI OGLED POSKUSOV.
.PRIDELUJEMO:

KORUZO

SEMENSKO
PŠENICO

SEMENSKI
JEČMEN

SEMENSKI
OVES

SEME
INKARNATKE

SEME
OZIMNE KRMNE
OGRŠČICE

SEME
ČRNE DETELJE

Smo vzdrževalci
nekaterih sort.
Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable
Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu
1234 Mengeš
tel.: 00 386 (0) 1 5607 400
fax: 00 386 (0) 1 5607 410

E-MAIL (RFC-822):
roman.novak@guest.arnes.si - v.d. direktor
marjetka.jene@guest.arnes.si
tone.smidovnik@guest.arnes.si

Števec obiskov: