Stereo (3d) fotografija - izračun baze in ostalih količin


Originalna slika je iz: http://www.stereoeye.jp/software/sbcalc_e.html (avtor: Takashi Sekitani)
       
         k * (Lmax * Lmin) / (Lmax - Lmin) 
Stereo_baza D = ------------------------------------
                 f

D – je stereo_baza, zamik aparata, razdalja med objektivoma
k - je maksimalni zamik (maksimalna vrzel) leve in desne slike na sestavljenem posnetku, filmu (večinoma 1.2 mm)
f - je goriščna dolžina (razdalja) objektiva
Lmin - je razdalja do najbližjega objekta v motivu
Lmin - je razdalja do najoddaljenejšega objekta v motivu

- velja, če je razdalja Lmin precej večja od gorišča f !!!!! 
 1. Računanje baze D
  VNESI

  Maksimalni zamik (maksimalna vrzel) leve in desne slike na sestavljenem posnetku, filmu,
  max. k (mm) :
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Lmin (m) :
  Lmax (m) :
  Gorišče f (mm) :

  Stereo_baza, zamik aparata, razdalja med objektivoma,
  D (cm):
  cm

  - velja, če je razdalja Lmin precej večja od gorišča f !!!!!

 2. Računanje gorišča f
  Lmin (m) :
  Lmax (m) :
  Stereo_baza D (cm) :

  Gorišče f za dane podatke je (mm) : mm

  - velja, če je razdalja Lmin precej večja od gorišča f !!!!!

 3. Univerzalen kalkulator baze D, tudi za makro fotografijo (rožice, površina kamnov, itn) - ocena !!!! (enačba je spodaj)
  Pri velikih Lmin razdaljah glede na gorišče f, ni bistvene razlike v izračunu baze D glede na točko 1.
  Lmin_makro (m) :
  Lmax_makro (m) :
  Gorišče f (mm) :

  Stereo_baza, zamik aparata, razdalja med objektivoma,
  D (cm):
  cm

  VELJA UNIVERZALNO !!!!!!!!!


Univerzalna enačba za bazo D (Bercovitz-eva enačba)


            k * Lmax *(Lmin )         k * Lmax *(Lmin ) 
Stereo_baza_uni  D = ----------------- *(1/f - 1/a) = ----------------- *(1/f - (Lmax+Lmin)/(Lmin*Lmax*2) ) 
            (Lmax - Lmin)           (Lmax - Lmin) 

- za Lmax neskončno velja: 

Stereo_baza D = k*(Lmin/f - 0.5)

- za Lmin veliko večje od f, pa velja že znana povezava spodaj:


            k * Lmax*Lmin 
Stereo_baza D =   --------------------
            (Lmax - Lmin) * f   

 • Oglej si teorijo o stereo (3D) fotografiji:
  http://www2.arnes.si/~lkkpcj1/fotografija3d/raz_nal3d.html

 • Oglej si Slovenijo v 3D .

  Avtorja: Zorko in Ana Vičar
  Ljubljana, marec 2007