Pri prenosu podatkov v razpredelnico za udeležence državnega tekmovanja sem naredil nekaj napak, na katere ste me prijazno opozorili in za kar se prizadetim oproščam. V načelu še vedno velja, da se prva ekipa ali prva dva tekmovalca panoge uvrstita na državno tekmovanje.

Navodila udeležencem na državnem tekmovanju v Ljubljani

25.5.2000, Aleš

BILTEN Z REZULTATI

REGIJSKEGA SREČANJA MLADIH TEHNIKOV GORENJSKE

TOREK, 16.5.2000, OSNOVNA ŠOLA NAKLO, OBČINA NAKLO

NA OŠ NAKLO SO SE V TOREK, 16. MAJA POPOLDNE V LEPEM VREMENU SREČALI MLADI TEHNIKI IN NJIHOVI MENTORJI IZ GORENJSKIH OSNOVNIH ŠOL IN ŠOL OBČIN DOMŽALE, TRZIN, KOMENDA, MENGEŠ, IN KAMNIK. ZAHVALJUJEMO SE VSEM, KI STE OMOGOČILI IZVEDBO TEKMOVANJA, PREDVSEM POKROVITELJU TEKMOVANJA OBČINI NAKLO IN ŽUPANU   IVANU ŠTULARJU, OSNOVNI ŠOLI NAKLO IN RAVNATELJU BORISU ČERNILCU, DELAVCEM ŠOLE ZA TOPEL SPREJEM IN POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI TEKMOVANJA.

Nagrade so prispevali merkur-logo.gif (1280 bytes) 
LOG PODJETJE ZA TRGOVINO IN POSREDNIŠTVO ŽABNICA D.O. O
NOVOTEKS TKANINA D.D.
BOLI TRGOVINA Z RIBIŠKO OPREMO

PROGRAM TEKMOVANJA

13.00 - 14.00   
PRIHOD IN PRIJAVA TEKMOVALCEV IN MALICA
PRIJAVNI CENTER OB VHODU
14.00
OTVORITEV TEKMOVANJA
DVORIŠČE ZA ŠOLO
14.30 - 18.00
TEKMOVANJA NA POLIGONIH:
17.30 - 18.30
KOSILO ZA UDELEŽENCE IN PREDSTAVITVE
RAZNIH DEJAVNOSTI
JEDILNICA ŠOLE
18.30
RAZGLASITEV REZULTATOV, PODELITEV PRIZNANJ IN ZAKLJUČEK SREČANJA:

 

TEKMOVALO JE 173 UČENCEV IZ 29 ŠOL. SPREMLJALO JIH JE 35 MENTORJEV IN UČITELJEV TEHNIČNE VZGOJE, KI SO BILI SKUPAJ S ČLANI DRUŠTEV RAZPOREJENI V SODNIŠKE EKIPE V 19. TEKMOVALNIH PANOGAH IN PRI ORGANIZACIJI RAZSTAV. TEKMOVANJE SE JE ODVIJALO NEMOTENO, ZA KAR GRE ZASLUGA PRIZADEVNIM ORGANIZATORJEM, UČITELJEM-MENTORJEM IN ODLIČNO PRIPRAVLJENIM UČENCEM.
NA OSNOVNI ŠOLI NAKLO JE BILA TUDI RAZSTAVA TEHNI
ČNIH IZDELKOV IN FOTOGRAFIJ, MODELARSKE PANOGE SO BILE NA TRAVNIKU V HRASTJU. V MONTAŽNEM BAZENU OB ŠOLI. TEKMOVANJE JE PRIPRAVILO DRUŠTVO UČITELJEV TEHNIČNEGA POUKA GORENJSKE, ZVEZA TEHNIČNIH DRUŠTEV KRANJ IN OSNOVNA ŠOLA NAKLO OB POMOČI UČITELJEV GORENJSKE, FOTO KLUBA JANEZ PUHAR KRANJ, RADIOKLUBA KRANJ, GASILCEV NAKLO, MARKIČ MILAN, PLAZMANITRIRANJE IN BRUŠENJE IZ NAKLA, MERKUR NAKLO IN ŽIVILA IZ NAKLA.

REZULTATI PO POSAMEZNIH PANOGAH SO RAZVIDNI IZ SPODNJIH RAZPREDELNIC.

VSI NAVEDENI TEKOVALCI PREJMEJO PRIZNANJA. NAJBOLJŠI UČENCI PO POSAMEZNIH PANOGAH SE V SPREMSTVU MENTORJEV IN UČITELJEV TEHNIČNE VZGOJE UDELEŽIJO DRŽAVNEGA SREČANJA MLADIH TEHNIKOV NA OSNOVNI ŠOLI MAKSA PEČARJA, 3. JUNIJA 2000 V LJUBLJANI.

 

A.1 Ekologija
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Domžale Jure Vrščaj 80 1
Domžale Tina Vrščaj 80 1
Domžale Vita Plahuta 80 1
Domžale Maja Petek 80 1

 

A.3 nova učna tehnologija
Osnovna šola tekmovalec tock mesto
Davorin Jenko Cerklje Bogdan Sušnik 100 1

 

A.4.2 Fisher Technik
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Peter Kavčič Šk. Loka Andrej Šifrer 49 1
Križe Tržič Matej Fiksl 47 2
Jurij Vega Moravče Nejc Kokalj 45 3
Naklo Mladen Mandič 45 4
Orehek Kranj Anže Stare 44 5
Davorin Jenko Cerklje Klemen Šter 41 6
Venclja Perka Domžale Jure Baloh 41 7
Mengeš Miha Korošec 40 8
Poljane Simon Jesenko 38 9
Poljane Blaž Božnar 38 10
Preddvor Domen Bizjak 38 11
Naklo Jure Dobnikar 38 12
Simon Jenko Kranj Jordan Pangeršic Letaj 37 13
Poljane Marko Bohinc 35 14
Franceta Prešerna Kranj Rok Okorn 35 15
Simon Jenko Kranj Max Verner 34 16
Venclja Perka Domžale Matej Rovtar 34 17
Preddvor Andrej Kurnik 32 18
Staneta Žagarja Kranj Tadej Lipovšek 32 19
Stražišče Kranj Jaka Žnidarič 30 20
Davorin Jenko Cerklje Rok Remic 30 21
Franceta Prešerna Kranj Uroš Okorn 29 22
Toma Brejca Kamnik Rok Petač 25 23
Toma Brejca Kamnik Grega Podobnik 25 24
Staneta Žagarja Kranj Jure Vukovič 24 25
Jurij Vega Moravče Uroš Klopčič   26

 

A.6.4 Zagovor robotika
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Žirovnica Uroš Mally 47 1
Žirovnica Grega Štular 47 1
Žirovnica Grega Pogačar 47 1
Žirovnica Tadej Savorgnani 47 1
Jurij Vega Špela Lovrač 42 2
Jurij Vega Gorazd Rebolj 42 2

 

A.7.1. CiciCAD
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Simona Jenka Kranj Stare Sašo 60 1
Orehek Kranj Fajfar Jure 58 2
Davorin Jenko Cerklje Škrabar Jure 53 3
Toneta Čufarja Jesenice Noč Miha 49 4
Šmartno v Tuhinju Zorman Gašper 45 5
Domžale Strmole Matic 43 6
Simona Jenka Kranj Jeretina Jure 39 7
Stražišč Kranj Žitnik Juša 35 8
Davorin Jenko Cerklje Zupin Matej 34 9
Stražišče Kranj Demšar Anže 30 10
Domžale Rok Rac 20 11
Preserje pri Radomljah Jurančič Uroš 20 11
Toneta Čufarja Jesenice Savinšek Jure 10 12
Peter Kavčič Šk. Loka Zakrajšek Rok 0 13

 

A.8.1. Električno ročno orodje
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Preserje pri Radomljah Žiga Humar   1
Preserje pri Radomljah Klemen Kregar   1
Staneta Žagarja Kranj Gregor Hribar   2
Staneta Žagarja Kranj Peter Regovc   2
Simona Jenka Kranj Grega Arh   3
Simona Jenka Kranj Dejan Radanovič   3
Naklo Mitja Golob   4
Naklo Peter Habe   4
Stražišče Kranj Miha Kern   5
Stražišče Kranj Miha Nastran   5
Železniki Simon Rant   6
Železniki Damjan Purgar   6
Poljane Simon Bekv   7
Poljane David Zevnik   7
Anton Tomaž Linhart Radovljica Aleš Brus   8
Anton Tomaž Linhart Radovljica Nejc Cima   8
Stražišce Kranj Primož Žarc   9
Stražišce Kranj Bojan Starman   9
Matija Valjavec Preddvor Peter Kurnik   10
Matija Valjavec Preddvor Franci Pticar   10
Davorin Jenko Cerklje Tilen Pirc   11
Davorin Jenko Cerklje Andraž Lozinšek   11
F.S. Finžgar Lesce Daša Perko   12
F.S. Finžgar Lesce Peter Hrovat   12
Franceta Prešerna Kranj Edo Velkavrh   13
Franceta Prešerna Kranj Brane Dulič   13
Tone Čufar Jesenice Igor Kešina   14
Tone Čufar Jesenice Anže Močilnik   14
Orehek Kranj Tomaž Hočevar   15
Orehek Kranj Erik Dragan   15

 

 

A.8.2 Lego Dacta
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Bistrica Tržič Mohor Kordež 48 1
Bistrica Tržič Nejc Gosar 47 2
Križe Tržič Klemen Bohinc 41 3
Naklo Miha Gale 40 4
Bistrica Tržič Matic Smejic 40 5
Mengeš David Blejc 37 6
Matija Valjavec Preddvor Nejc Zupan 37 7
Naklo Tomaž Krupestar 36 8
Mengeš Denis Aleksander Križman 34 9
Franceta Prešerna Kranj Bojan Sitar 33 10
Orehek Kranj Benjamin Draksler 32 11
Orehek Kranj Abrej Bubola 31 12
Franceta Prešerna Kranj Peter Gregorc 31 12
Toma Brejca Kamnik Gašper Poljanšek 31 12
Matija Valjavec Preddvor Danijel Planinc 30 15
Toma Brejca Kamnik Boštjan Tomelj 29 16

 

A.8.3 Tradicionalne tehnologije
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Cvetko Golar Šk. Loka Ana Pagon
Ana Florjančič
Tjaša Potočnik
49 1
Jurij Vega Moravce Jure Jamšek 35 2
Marije Vere Jerneja Rekef
Klemen Vidmar
Tina Ravnik
Asta Gorič
Alenka Semeja
35 2

 

A.8.4. Iz učenceve domače delavnice
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Cvetko Golar Šk. Loka Igor Bačič 40 1
Cvetko Golar Šk. Loka Boštjan Benedičič 35 2
Križe Tržič     Pohvala
Peter Kavčič Šk Loka Luka Selak   Pohvala

 

B.1 Razstava skupinsko
Osnovna šola mesto
Matije Valjavca Preddvor 1
Marije Vere Kamnik 2
Simon Jenko Kranj 3
Frana Albrehta Kamnik 4 do 7
Stražišče Kranj 4 do 7
Naklo 4 do 7
Davorin Jenko Cerklje 4 do 7

 

B.1 Razstava posamezno
Osnovna šola Tekmovalec   mesto
Simon Jenko Kranj Maruša Štibej   1
Davorin Jenko Cerklje Jure Sevničar   2
Marije Vere Kamnik Matjaž Ivančič   2

 

B.2 Fotografija
Osnovna šola Tekmovalec   mesto
Križe Tržič Rok Miščevič   1
Mengeš Luka Ažman   2
Mengeš Kaja Labrovic   3
Križe Tržič Ciril Jazbec   1
Mengeš Damjan Bergant   2

 

B.3 Projekcija video filmov
Osnovna šola Tekmovalec   mesto
Matija Valjavec Preddvor Marko Gartner   1
Matija Valjavec Preddvor Špela Boljka   2
Matija Valjavec  Preddvor Špela Boljka   3

 

C.1. Avtomobili
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Kamnik - Marije Vere Medič Gregor 280 1
Peter Kavčič Škofja Loka Selak Luka 0 0
Kamnik - Marije Vere Pohlin Andrej 0 0

 

C.2 Rakete S3-A
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Franceta Prešerna Kranj Igor Okorn 37 1
Franceta Prešerna Kranj Matic Jovanovič 22 2
Matija Valjavca Preddvor Tomaj Tavželj 12 3
Matija Valjavca Preddvor Nejc Bodlaj 10 4
Dob Domžale Peter Kovac 2 5

 

C.2 Rakete S3-B
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Dob Domžale Matjaž Dežela 72 1
Dob Domžale Tadej Cerar 12 2

 

C.3 Raketoplani
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Dob Domžale Denis Tratnjek 37,5 1
Dob Domžale Benjamin Maselj 22,9 2

 

C.4 Jadralna letala
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Križe Tržic Klemen Šega 140 1
Šmartno Tuhinj Miran Dolinšek 122 2
Peter Kavčič Šk. Loka Andrej Kranjc 89 3
Tomo Brejc Miha Vučkovič 63 4
Šmartno Tuhinj Klemen Klemen 59 5
Križe Tržič Anže Vidovič 45 6
Matija Valjavec Preddvor Lovro Hudelja 44 7
Matija Valjavec  Preddvor Marko Planinc 35 8
Peter Kavčič Šk. Loka Matevž Pintar 26 9
Franceta Prešerna Kranj Anže Šmid 15 10
Stane Žagar Kranj Mitja Mušič 12 11
Franceta Prešerna Kranj Urbanc Sajovic 12 11
Dob Domžale Rok Pirnat 3 12
Stane Žagar Kranj Matic Teran 0 13
Dob Domžale Tomaž Primožič 0 13
Tomo Brejc Kamnik Andrej Vidmar 0 13

 

C.5 Modelarski zmaji
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Staneta Žagarja Ernest Kolenovič 150 1
Staneta Žagarja Mario Brcina 130 2

 

C.6 Modelarski čolni
Osnovna šola tekmovalec točke mesto
Toma Brejca Kamnik Borut Kemperle 190 1
Šmartno v Tuhinju Florjan Lajmiš 180 2
Cvetko Golar Šk Loka Matej Grohar 180 3
Cvetko Golar Šk Loka Anže Drole 180 4
Stane Žagar Kranj Tadej Teran 180 5
Cvetko Golar Šk Loka Žiga Drole 170 6
Marija Vera Luka Romih 150 7
Toma Brejca Kamnik Anže Veršnik 150 7
Železniki Matjaž Črnivc 140 9
Dob Domžale Blaž Abramovič 140 9
Stane Žagar Kranj Anže Valher 130 11
Marija Vera Kamnik Jaka Romih 120 12
Dob Domžale Blaž Brezovar 90 13
Šmartno v Tuhinju Rok Hribernik 90 13
Venclja Perka Matej Ogorevc 70 15
Franceta Prešerna Kranj Dušan Smrekar 50 16
Franceta Prešerna Kranj Matija Korošec 20 17

 

 

C.8 Amatersko radiogoniometriranje
Osnovna šola tekmovalec lisice/ čas mesto
Franceta Prešerna Kranj Blaž Šenk 3 / 35 1
Venclja Perka Marko Žankar 3 / 43 2
Franceta Prešerna Kranj Luka Jauh 2 / 63 3
Franceta Prešerna Kranj Rok Murko 2 / 64 4
Franceta Prešerna Kranj Peter Škerjanc 1 / 68 5

 

 

SODNIKI
    SODNIKI
ŠIFRA PANOGA VODJA ČLAN ČLAN
A.1. RAZISKOVALNE NALOGE Mohorič Marjan    
A.3. NOVE UČNE TEHNOLOGIJE Aleš Žitnik    
A.4.2. FISHER TEHNIK Tomo Surjan Jože Bukovnik  
A.6.4. ROBOTIKA PREDSTAVITEV Hajdinjak Ludvik    
A.7.1. Cici CAD Alenka Žibert Rado Stržinar Klemen Klemenc
A.8.1. IZDELAVA IZD. IZ LESA Milan Perne Dušan Markič Robi Primc
A.8.2. LEGO DACTA Mirjana Kravcar Polonca Jerman Jana Dolenc
A.8.3. TRADICIONALNE TEHN. Milena Tavželj Katrašnik Darja Vika M. Svetelj
A.8.4. IZ UČENČEVE DELAVNICE. Milena Tavželj Katrašnik Darja Vika M. Svetelj
B.1. RAZSTAVA Milena Tavželj Katrašnik Darja Vika M. Svetelj
B.2. FOTOGRAFIJA Foto k. Janez Puhar dr Jurij Kurilo Štefan Oštir
    Stanislav Križnar  
C.1. AVTOMOBILI Janez Krapš    
C.2. RAKETE Alenka Glastovec    
C.3. RAKETOPLANI Janez Zazvonil    
C.4. LETALA Janko Rupar Tine Perčič  
C.5. ZMAJI Milan Omejc Dolgan Danilo Bekrič Anica
C.6. MC1 LADIJSKI MODELI Mojca Podbelšek Sonja Žitnik  
C.8. A R G - LOV NA LISICO Radioklub Kranj Mitja Tavželj Jožko Štern
    Jeretina Marko Mauser Peter
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Organizacijski odbor tekmovanja: Boris Černilec ravnatelj, Majda Kovačec vodja tekmovanja, Aleš Žitnik organizator, Stanko Logar organizator, Ludvik Hajdinjak organizator, Bogdan Sušnik stiki z javnostmi, Janez Zazvonil Zveza tehničnih društev Kranj

Racunalniška obdelava podatkov Vladimir Đerič in Lovro Žitnik.

Otroke so pripravili mentorji: Matevž Šifrar, Ciril Mrgole, Bogdan Sušnik, Franci Vagner, Mira Vizjak, Francka Planinc, Borut Likar, Nuša Tekavc, Mitja Tavželj, Ludvik Hajdinjak, Eda Bergirnec, Marjanca Trilar,  Friderik Majhenič, Gregor Matos, Janez Maček, Darja Katrašnik, Alenka Glastovec, Simon Potočnik, Mojca Podbelšek, Klemen Klemenc, Danica Jancar, Janez Zazvonil, Milan Perne, Milena Tavželj, Anica Bekrič, Majda Kovačec, Surjan Tomo, Andrej Svetina, Bašar Miro, Oblak Ivica, Irena Pavlin, Gregor Matos,Tomaž Ahčin, Jožica Senica - Zabret, Marija Klofutar, Danica Jančar, Samo Zadravec, Lučka Derganc, Deana Selko, Kravcar Mirjana, Dušan Markič, Alenka Žibert, Peter Kranjc in še mnogo neimenovanih prizadevnih delavcev na gorenjskih šolah.

 

Ekipa na državnem tekmovanju v Ljubljani, 3. junija 2000

Vodja ekipe Janez Zazvonil OŠ Križe

 

osnovna šola ime in priimek Panoga mesto
Domžale Jure Vrščaj A.1. Ekologija  
Domžale Tina Vrščaj A.1. Ekologija  
Domžale Vita Plahuta A.1. Ekologija  
Domžale Maja Petek A.1. Ekologija  
Davorin Jenko Cerklje Bogdan Sušnik A.3. Nove učne tehnologije  
Peter Kavčič Šk. Loka Luka Selak A.4.1 Strojništvo zagovor  
Peter Kavčič Šk. Loka Andrej Šifrer A.4.2 Fisher Technik  
Križe Tržič Matej Fiksl A.4.2 Fisher Technik  
Žirovnica Uroš Mally A.6.3. Robotika  
Žirovnica Grega Štular A.6.3. Robotika  
Simona Jenka Kranj Stare Sašo A.7.1. CICI CAD  
Orehek Kranj Fajfar Jure A.7.1. CICI CAD  
Preserje pri Radomljah Žiga Humar A.8.1. Izdelava izdelak z elekt. ročnim orodjem  
Preserje pri Radomljah Klemen Kregar A.8.1. Izdelava izdelak z elekt. ročnim orodjem  
Bistrica Tržič Mohor Kordež A.8.2. Lego Dacta  
Bistrica Tržič Nejc Gosar A.8.2. Lego Dacta  
Cvetko Golar Šk. Loka Ana Pagon
Ana Florjančič
Tjaša Potočn
A.8.3. Tradicionalne tehnologije  
Jurij Vega Moravce Jure Jamšek A.8.3. Tradicionalne tehnologije  
Marije Vere Jerneja Rekef
Alenka Semeja
A.8.3. Tradicionalne tehnologije  
Cvetko Golar Šk. Loka Boštjan Benedičič A.8.4. Iz učenečeve domače delavnice  
Cvetko Golar Šk. Loka Igor Bačič A.8.4. Iz učenečeve domače delavnice  
Matije Valjavca Preddvor Marko Gartner B.3. Video filmi  
Matije Valjavca Preddvor Špela Boljka B.3. Video filmi  
Matije Valjavca Preddvor Skupina B.1. Razstava  
Marije Vere Kamnik Skupina B.1. Razstava  
Simon Jenko Kranj Maruša Štibej B.1. Razstava  
Davorin Jenko Cerklje Jure Sevnicar B.1. Razstava  
Marije Vere Kamnik Matjaž Ivančič B.1. Razstava  
Križe Tržič Skupina B.2. Foto razstava  
Mengeš Skupina B.2. Foto razstava  
Kamnik - Marije Vere Medic Gregor C.1. Avtomobili  
Kamnik - Marije Vere Pohlin Andrej C.1. Avtomobili  
Franceta Prešerna Igor Okorn C.2 Rakete S3-A  
Franceta Prešerna Matic Jovanovič C.2 Rakete S3-A  
Dob Domžale Matjaž Dežela C.2 Rakete S3-B  
Dob Domžale Tadej Cerar C.2 Rakete S3-B  
Dob Domžale Denis Tratnjek C.3 Raketoplani  
Dob Domžale Benjamin Maselj C.3 Raketoplani  
Križe Tržič Klemen Šega C.4 Jadralna letala  
Šmartno Tuhinj Miran Dolinšek C.4 Jadralna letala  
Staneta Žagarja Ernest Kolenovic C.5 Zmaji  
Staneta Žagarja Mario Brcina C.5 Zmaji  
Toma Brejca Borut Kemperle C.6 Modelarski čolni  
Šmartno v Tuhinju Florjan Lajmiš C.6 Modelarski čolni  
Marije Vere Kamnik Marko Balantič C.7 Jadrnice  
Marije Vere Kamnik Dane Resnik C.7 Jadrnice  
Franceta Prešerna Kranj Blaž Šenk C.8.1. Amatersko radiogoniometriranje  
Venclja Perka Marko Žankar C.8.1. Amatersko radiogoniometriranje  

 

Za DUTP Aleš Žitnik Kranj, 17.5.2000