Logotip društva
DRUŠTVO POVEZAVE ARHIV TEKMOVANJE PRIJAVA
 
 


OBNOVLJENO

17 .05.04


NOVO!!!
TEKMOVALNI
PRAVILNIKI

PROGRAM
TEKMOVANJA

NAVODILA
MENTORJEM

OZNAČEVANJE
IZDELKOV

PRIJAVLJANJE
TEKMOVALCEV


SODNIKI

NOVO!!!
BILTEN Z
REZULTATI

NOVO!!!
NAVODILA ZA DRŽAVNO TEKMOVANJE

REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJAKONTAKTNI
TELEFON
041 652-757


 


Znak OŠ Grb občine Kranjska Gora

PROGRAM TEKMOVANJA

Tekmovanje bo na osnovni šoli 16. decembra v Mojstrani
, 13. maja 2004, v občini Kranjska gora

13.00 - 14.00
PRIHOD IN PRIJAVA TEKMOVALCEV, PRIJAVNI CENTER OB VHODU
KOSILO V JEDILNICI ŠOLE
14.00
KRATEK PROGRAM IN OTVORITEV TEKMOVANJA PARKIRIŠČE PRED ŠOLO
14.15 - 18.00
TEKMOVANJA NA POLIGONIH:
NOGOMETNO IGRIŠČE: LETALA, RAKETE IN RAKETOPLANI, SPUŠČANJE ZMAJEV
PARKIRIŠČE PRED ŠOLO: AVTOMOBILI NA DALJINSKO VODENJE
AVLA: RAZSTAVA TEHNIČNIH IZDELKOV, IZDELKOV TRADICIONALNIH TEHNILOGIJ, FOTOGRAFIJE
BAJER V PARKU: JADRNICE
BAZEN OB ŠOLI: MOTORNI ČOLNI
UČILNICE: ZAGOVORI TEHNIČNIH NALOG IN TEKMOVANJA S PODROČJA STROJNIŠTVA, ELEKTRONIKE, ELEKTRIKE, ROBOTIKE...
IGRIŠČE PRED ŠOLO ŠTART AMATERSKO RADIOGONIOMETRIRANJE:
18.00 - 18.30
PREDSTAVITVE RAZNIH DEJAVNOSTI
18.30
RAZGLASITEV REZULTATOV, PODELITEV PRIZNANJ IN ZAKLJUČEK SREČANJA: PARKIRIŠČE PRED ŠOLO

OBVESTILO PRED REGIJSKIM TEKMOVANJEM.

Pošiljamo vam nekatere informacije, ki so pomembne za nemoten potek tekmovanja in smo jih sprejeli na koordinaciji 25. marca.

Prijave na strežniku (http://www2.arnes.si/~ljzpds8/dutp/ pod oznako PRIJAVA) bo možna do 10. maja. Naknadnih prijav na tekmovanju ne bo.

Vsak vodja šolske ekipe pri prihodu registrira ekipo in odda naročilnico, ki se glasi na Društvo učiteljev tehničnega pouka Gorenjske. Kidričeva 49, Kranj. DŠ 93163967.
Prijava tekmovalca ali spremljevalca je 800 SIT.


A 8.1. Slika izdelka, na osnovi katerega boste samostojno pripravili orodje, s katerim bodo tekmovalci izdelali izdelek, bo na spletni strani društva 10. maja. Material in električni priključek priskrbi organizator. Ustrezna zaščitna sredstva so pogoj za pristop k tekmovanju.

Na ročaju je izvrtina 10 mm.
Organizator priskrbi čebljičke in lepilo.

B 1. Razstava se postavlja v četrtek, 13. maja od 11. do 12. ure na šoli . Izdelke prosim ustrezno označite na priloženem obrazcu, ki ga ustrezno razmnožite, razrežite in prepognite . Na razpolago bosta največ dve šolski mizi za šolo.

B 2. Fotografska razstava se postavlja v ponedeljek 10. maja ob 18. uri. Takrat se sestane komisija, tako da zamudnikov ne bo možno več obravnavati. Sprejela pa se bodo samo ustrezno opremljena dela. Slike morajo biti do takrat dostavljene na šolo ali sedež Društva.
Vsaka fotografija mora imeti na hrbtni strani paspartuja razločno navedene naslednje podatke v naslednjem vrstnem redu:
- ime in priimek avtorja
- naslov dela (po potrebi tudi naslov kolekcije)
- tematska skupina (A ali B)
- razred (A, B ali C)
- osnovna šola in regija (za državno tekmovanje)
Podatki o fotografiji (tematska skupina, naslov, avtor, šola) morajo biti napisani na kartončku in pritrjeni na paspartu pod fotografijo.


B 2.1.
Tekmovalci prinesejo vso opremo za digitalno fotografijo s seboj (aparat, računalnik in tiskalnik) organizator zagotovi električni priključek.

C 2., C 3. Motorje 2.5 NM z električnimi vžigalniki za tekmovalne panoge rakete in raketoplani prinesete s seboj, svetujemo tudi rampe. Obvezen je električni vžig.

C 7. Tekmovalci z jadrnicami opremite se z višjimi škornji ali bodite v kratkih hlačah.

Pisne pritožbe rešuje organizacijski odbor takoj.
Potrdila sodniki prejmete na tekmovanju.

Vse dodatne informacije na e-naslovu dutp@o-fp.kr.edus.si.

NAVODILA MENTORJEM IN SPREMLJEVALCEM NA TEKMOVANJU.

Ko uredite formalnosti z otroci in ali zagotovite varstvo ste vabljeni na kavo v zbornico na kavo. Vse potrebne informacije o tekmovanju boste dobili na otvoritvi pred šolo. Vsak vodja sodnikov bo z igrišča popeljal svoje tekmovalce na tekmovališča. Posebej opozarjam na modelarske panoge, kamor bo potrebno organizirati prevoz. Zato se po razporeditvi povežite z vodji sodnikov in dogovorite za prevoze na poligone. Opozorite otroke na nevarnosti ob bazenu, na to, da ne ovirajo sotekmovalcev na poligonih in razstavnih prostorih.

Prosim vas, da ste posebej pozorni pri hoji in prehodih cest.

Po ogledu se vrnete na igrišče pred šolo, kjer bo razglasitev in podelitev priznanj. Razglasitev bo predvidoma ob 18.30, če pa se tekmovanja zaključijo preje, bo tudi razglasitev preje.

 

PRIJAVLJANJE TEKMOVALCEV

Prijavljanje je bilo mogoče do 10. maja. Zaradi organizacije tekmovanja, priprave prehrane, dodatnih prijav ne sprejemamo. Veliko uspehov vam želimo.

Za nagrade otrokom se zahvaljujemo


Za prehrano pa občini Kranjska gora in OŠ 16. decembra Mojstrana.

Pri organizaciji sodelujejo Aero klub Kranj, Fotoklub Jesenice, Gasilci ...

NAVODILA UDELEŽENCEM DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V HRASTNIKU

Spisek udeležencev državnega tekmovanja se dopolnjuje in je objavljen tukaj. Pripravljen je skladno z državnimi navodili, ki so zaradi malenkost spremenjenih pravil spremenjena in dopolnjena.

Tekmovanje je v soboto, 5. junija V Hrastniku. Vodja regijske ekipe bo tudi letos Janez Zazvonil (GSM 040 228425)
Prevoz organizira vsak mentor z mentorji sosednjih šol z osebnimi avtomobili ali kombiji. Za potne stroške in stroške bivanja spremljevalcev v Hrastnik poskrbi vsaka šola. Društvo učiteljev bo poskrbelo za prehrano. Ko bo znana lokacija, bomo objavili navodila, kje se ekipa zbere, da prevzamete pri vodji naše ekipe bone za prehrano in morebitna dodatna gradiva in informacije.

Tisti, ki še ni sporočil elektronskega naslova, naj zaradi lažje komunikacije to sporoči na elektronski naslov društva. Zaželjen bo tudi GSM udeležencev, ki ga lahko posredujete preko pošte.