NADGRADITEV DOMOV
Novosti v Finale 2002
KONTAKTI
ISKALEC

CODA-USA
PROGRAMI
F.A.Q.
PROBLEMI
PREDLOGI
CENIKI
DISKUSIJA

 

Kako stvari nadgraditi

Zagotovo je namen programa Finale NotePad, da nas zelo enostavno in hitro uvede v najbolj osnovno notiranje z računalnikom. Če bomo želeli kaj več, kar se bo po nekaj začetnih urah dela hitro zgodilo, bo na žalost potrebno poseči po starejših bratih kot so PrintMusic (okoli 20.000 SIT), ali Allegro (okoli 55.000 SIT) ali po najmočnejšemu Finale (150.000 SIT, z akademskim popustom pa okoli 75.000 SIT). Prednost pa je, da zna Finale Note Pad prikazati in odigrati vse, kar so naredili njegovi močnejši sorodniki. Torej je logičen zaključek, da si neka šola lahko uspešno pomaga z enim od močnejših programov in s Finale NotePadi v računalniški učilnici.

Program je s svojo enostavnostjo primeren za predšolsko uporabo, kajti otroci zelo enostavno povežejo, da je nota znak za zapis tona, da so eni daljši, eni pa krajši in da imajo različne oblike zapisa. Da se različno visoko oglašajo, če jih klikamo različno visoko v črtovje,  pa spoznajo tako rekoč v minuti. Po izkušnjah se pri predšolskih otrocih obnese, če jim na ekranu notno sliko črtovja približamo in tako povečamo razdaljo med črtami (V meniju VIEW izbiramo različne povečave in pomanjšave).

V osnovni šoli lahko računalnik in program Finale NotePad  v računalniški učilnici uporabimo pri različnih temah, npr. pri spoznavanju lestvic. Razlaga, demonstracija (npr. razlike med durom in molom) in naučeno takoj preizkusiti in preveriti z aktivno učenčevo udeležbo ni mogoče tako enostavno nikjer drugje. Tudi tematika, ki smo jo skupaj predelali in tako spoznali delovanje programa (Na planincah), je primerna, da jo kasneje predelamo še z učenci v razredu. V računalniški učilnici lahko to temo uporabimo pri spoznavanju enostavnih dvostavčnih pesemskih oblik, ali pri obdelovanju pojmov kot so spremljava, harmonija, kadenca, melodija, fraza.

Ob delu s programom Finale NotePad in naši pomoči, se bodo otroci tako nenadoma spremenili iz opazovalcev in največkrat pasivnih poslušalcev v zelo zavzete glasbeno-računalniške poustvarjalce. Instrumentalno neznanje bosta večini ustrezno nadomestila računalnik in program Finale NotePad s tem, da lahko otroci takoj vse zapisano tudi slušno preverjajo in če ugotovijo napako, tudi takoj popravijo. Glasbena aktivnost otrok pa je naš največji cilj.

Nazaj na Prejšnjo stran

DOMOV | CODA-USA | PROGRAMI | F.A.Q. | PROBLEMI | PREDLOGI | CENIKI | DISKUSIJA

Vprašanja, probleme v zvezi s to web stranjo naslovite na [Slavc.Zust@guest.arnes.si].
Copyright © 2002 [Mikro Graf Art d.o.o., Ljubljana]. All rights reserved.
Obiskalo nas je že obiskovalcev
Zadnja sprememba: sreda, 30. januar 2002.