VNOS BESEDILA DOMOV
Novosti v Finale 2002
KONTAKTI
ISKALEC

CODA-USA
PROGRAMI
F.A.Q.
PROBLEMI
PREDLOGI
CENIKI
DISKUSIJA

 

Vnos besedila

  Skladbo najprej slušno preverimo in nato lahko pričnemo z vnašanjem besedila. Še prej bomo naredili nekaj nastavitev in programu povedali, da z njim dela Slovenec, ki hoče imeti v pisavi šumnike. V meniju OPTIONS bomo izbrali SELECT DEFAULT FONTS. Odprlo se bo okno z dvema gumboma SET FONT, eden za Lyrics (besedila pesmi) in drugi Text za običajne tekstovne bloke. Oba bomo morali klikniti in obakrat v običajnem oknu za pisavo, ki ga poznamo tudi iz drugih programov v okolju Windows, v skritem seznamu SCRIPT nastaviti pisavo iz zahodne (Western) na srednjeevropsko (Central Europe).

Vključimo gumb LYRICS TOOL, kliknemo v notno glavico in spodaj, pod noto, se prikaže utripalka. Besedilo enostavno tipkamo. Ob vsakem zlogu se premaknemo naprej in sicer: če je zlog končni zlog besede, se premaknemo s preslednico, če pa je zlog eden od zlogov besede, pa s pomišljajem. Torej, kakor da bi tipkali besedilo po zlogih v navadnem urejevalniku teksta (Wordu): za koncem besede je presledek, med dvema zlogoma pa pomišljaj.

Na levi strani delovne površine boste opazili majcen bel trikotnik. Če ga kliknete in premaknete, boste z njim oddaljevali ali pa približevali oddaljenost besedila od not. To lastnost uporabimo takrat, kadar imamo notni zapis v taki legi, da nam posega v prednastavljeno višino besedila. Takrat besedilo s tem trikotnikom odmaknemo navzdol in ga tako napravimo lažje berljivega.

Če smo se kje zmotili in napako ugotovili šele pozneje, ni nič hudega. Kliknemo v notno glavico na katero je vezan napačen zlog, ki ob kliku potemni in vnesemo novega,  popravimo še drugega, tretjega in na koncu zamenjamo orodje. Popraviti moramo še nekaj.

Lepo bi bilo, če bi namesto komponista Janeza Kranjskega tam pisalo Slovenska narodna.

Nazaj na Prejšnjo stran

DOMOV | CODA-USA | PROGRAMI | F.A.Q. | PROBLEMI | PREDLOGI | CENIKI | DISKUSIJA

Vprašanja, probleme v zvezi s to web stranjo naslovite na [Slavc.Zust@guest.arnes.si].
Copyright © 2002 [Mikro Graf Art d.o.o., Ljubljana]. All rights reserved.
Obiskalo nas je že obiskovalcev
Zadnja sprememba: sreda, 30. januar 2002.