SMERNI KOEFICIENTDefinicija: Smerni koeficient premice je k in je konstanta.
Pove nam strmino premice - večja je absolutna vrednost koeficienta, bolj strma je premica.

Pozitivni koeficient nam pove, da premica narašča.
Negativni koeficient nam pove, da premica pada.

Koeficient enak nič nam pove, da je premica vzporedna z abscisno osjo, tako funkcijo imenujemo konstanta.

Primeri:
     Poglejmo si nekaj grafov linearnih funkcij
     z različnimi koeficienti:

Povezavi:
NA PREJŠNJO STRAN NA ZAČETEK