SKRITA BOGASTVA MAKEDONIJE

HIDDEN TREASURES OF MACEDONIA

 

Izdajatelj: Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana

Zanj: Matija Gogala

Avtorji prispevkov: Mirjan Žorž, Miha Jeršek, Gute Mladenovski, Radomir Ilić, Katarina Krivic, Tadej Dolenec, Todor Serafimovski

Fotografije: Ciril Mlinar, Dragan Arrigler, Miran Udovč, Mirjan Žorž

Risbe: Mirjan Žorž

Oblikovanje: Dušan Kramberger

Tisk: Tiskarna Tone Tomšič, Ljubljana

Naklada: 1000 izvodov

Izdano: Ljubljana, 1999

Katalog je na voljo v muzejski trgovini (2800 SIT).

 

Published by: Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana

Editor responsible: Matija Gogala

Text by: Mirjan Žorž, Miha Jeršek, Gute Mladenovski, Radomir Ilić, Katarina Krivic, Tadej Dolenec, Todor Serafimovski

Photography: Ciril Mlinar, Dragan Arrigler, Miran Udovč, Mirjan Žorž

Drawings: Mirjan Žorž

Design: Dušan Kramberger

Printed by: Tiskarna Tone Tomšič, Ljubljana

No. of copies: 1000 izvodov

Published: Ljubljana, 1999

Catalogue is available in museum shop (2800 SIT).

 

SKRITA BOGASTVA MAKEDONIJE