Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije

O avtorjih
Gradivo za Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije je pripravil Ivan Kanič, slovenske ustreznike je pripravila delovna skupina v sestavi Zlata Dimec, Ivan Kanič in mag. Polona Vilar; redakcijo gradiva sta opravila dr. Branko Berčič, Majda Ujčič, slovenske ustreznike je pregledala Zvonka Leder.

Slovar je nastal kot segment mednarodnega projekta Multilingual Dictionary of Library Terminology, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za kulturo RS, Narodna in univerzitetna knjižnica in Open Society Institute - RLP v Budimpešti.

Uporaba slovarja in pomoč pri iskanju

Iskalno orodje:
Iskanje v slovarju poteka z iskalnim programom NEVA, ki je namenjen poizvedovanju po podatkovnih zbirkah, nameščenih na spletnih strežnikih Windows-NT/2000. Strežnik s CGI (Common Gateway Interface) obdela in interpretira zahteve uporabnika oz. njegovega spletnega pregledovalnika. Avtor programa je Primož Jakopin, ki je tudi nosilec avtorskih pravic za program.

Splošno o iskanju:

Primeri
disk - izraz "disk" je lahko v angleškem ali slovenskem jeziku
 AN:disk - izraz "disk" je lahko samo v angleškem geslu
AN=disk - izraz "disk" je edina beseda v angleškem geslu
 SL:disk - izraz "disk" je lahko samo v slovenskih ustreznikih
 AN=special* - angleško geslo se začne s "special"
 AN=*library - angleško geslo se končuje z "library"
 BV=a - besednovrstna oznaka je "pridevnik"
 BV=a,ad - besednovrstna oznaka je "pridevnik" ali "prislov"
 BV=v - besednovrstna oznaka je "glagol"Boolovi operatorji:
and&
or,
and not&!
Relacijski operatorji:
vsebuje:
ne vsebuje!:
je enako=
ni enako!=
manj kot (po abecedi pred)<
več kot (po abecedi za)>

Pri oblikovanju iskalnega izraza lahko uporabljamo tudi oklepaje.
Oznake polj / predpone: Omejevanje iskanja na določeno polje omogoča uporaba iskalnih predpon:

AN  angleško geslo
SL  slovenski ustrezniki
BV  besednovrstna oznaka
Besednovrstne oznake so navedene v opisu ureditve slovarja

Primerjaj rezultate iskanj:
 • disk
 • AN:disk
 • AN=disk
 • disk, disc
 • magnetic disc
 • magnetic & disc
 • university &! library
 • library & (academic, university)
 • library &! (academic, university)


 • Vprašanja in predlogi

  Iskanje poteka s programom NEVA