Bibliotekarska terminološka komisija(88 K)
Sklep o ustanovitvi Bibliotekarske sekcije v okviru Terminološke komisije Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU, Ljubljana, 9.9.1987

(76 K)
Ustanovna seja sekcije za bibliotekarsko terminologijo, NUK, 9.6.1987
.

A. Gradiva, ki jih je ob svojem delu izdala Bibliotekarska terminološka komisija

Terminološki kotiček v strokovni reviji Knjižnica


(83 K)
Kanič, Ivan: 1. Gesli knjižnica in biblioteka
V: Knjižnica, 48 (2004), št. 3, str. 207-210

(127 K)
Kanič, Ivan: 2. Zastareli izrazi
V: Knjižnica, 48 (2004), št. 4, str. 203-209

(124 K)
Kanič, Ivan: 3. Okrajšave
V: Knjižnica, 49 (2005), št. 1-2, str. 305-312

(105 K)
Kanič, Ivan: 4. Kratice
V: Knjižnica, 49 (2005), št. 3, str. 207-219

(88 K)
Kanič, Ivan: 5. Sopomenke in protipomenke
V: Knjižnica, 50 (2006), št. 1-2, str. 225-230

(148 K)
Kanič, Ivan: 6. Nekonvencionalno gradivo
V: Knjižnica, 50 (2006), št. 4, str. 145-163

Drugo

Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo : [permutirano kazalo] / [pripravila Bibliotekarska terminološka komisija]. - Ljubljana : BTK, 1993. - 2 zv. (526 f.)
Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo / [pripravila Bibliotekarska terminološka komisija]. - [2. izd.]. - Ljubljana : BTK, 1997. - 124 f.
Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo / [pripravila Bibliotekarska terminološka komisija]. - [3. izd.]. - Ljubljana : BTK, 1999. - 162 f.
Alfabetarij bibliotekarske terminologije [Elektronski vir] : delovno gradivo / [pripravila Bibliotekarska terminološka komisija]. - Ljubljana : BTK, 2001. - Dostopno na naslovu: http://www.cek.ef.uni-lj.si/terminologija/alfabetarij/alfabetarij.html

(171 K)
Berčič, Branko: Terminologija
V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 117

(579 K)
Berčič, Branko: Univerzna / univerzitetna / visokošolska knjižnica
V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 126-130

(17,3 M)
Bibliotekarski terminološki slovar / Ivan Kanič ... [et al.] ; [uredil Ivan Kanič]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009. - (Knjižnica, ISSN 0023-2424 ; 2009/3-4)
ISBN 978-961-6162-55-5
Bibliotekarski terminološki slovar [Elektronski vir] : Delovno gradivo III - (2.400 gesel - avgust 1999) / Pripravila Bibliotekarska terminološka komisija
Bibliotekarski terminološki slovar : poskusni snopič / [izdala] Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in Znanstvenoraziskovalni center SAZU. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1996. - 84 str. ISBN 961-6162-07-1
Bibliotekarsko terminološko gradivo [Elektronski vir] : izpisovanje strokovnih besedil : delovno gradivo / [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana : BTK, cop. 1998. - 1 CD-R
Delovno gradivo za Bibliotekarski terminološki slovar (1.342 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 1997. - 71 f.
Delovno gradivo II za Bibliotekarski terminološki slovar / [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 1998. - 108 f.
Delovno gradivo IV za Bibliotekarski terminološki slovar (3121 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2001. - 191 str.
Dodatek Delovnemu gradivu IV za Bibliotekarski terminološki slovar (600 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2001. - 35 str.
Delovno gradivo V za Bibliotekarski terminološki slovar (3745 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2001. - 227 str.
Delovno gradivo VI za Bibliotekarski terminološki slovar (3800 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2002. - 236 str.
Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar (3820 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2003. - 225 str.
Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar : Dodatek - A (494 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2004. - 30 str.
Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar : Dodatek - B (1096 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2005. - 67 str.
Delovno gradivo VIII za Bibliotekarski terminološki slovar (5035 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2005. - 296 str.
Delovno gradivo IX za Bibliotekarski terminološki slovar (6004 gesla)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2006. - 365 str.
Delovno gradivo IX za Bibliotekarski terminološki slovar [Elektronski vir] / [pripravila Bibliotekarska terminološka komisija]. - Ljubljana : BTK, april 2008. - Dostopno na spletišču revije Knjižnica na naslovu: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/
Delovno gradivo X za Bibliotekarski terminološki slovar (6422 gesel)/ [pripravila] Bibliotekarska terminološka komisija. - Ljubljana, 2008. - 394 str.
Ekscerpcija slovenskih strokovnih besedil [Elektronski vir] : delovno gradivo / [pripravila Bibliotekarska terminološka komisija]. - Ljubljana : BTK, 2000. - Dostopno na naslovu: http://www.cek.ef.uni-lj.si/terminologija/ekscerpcija/ekscerpcija.html

(11,8 M)
Kako smo preživeli prvih 250 sej Bibliotekarske terminološke komisije (ne da bi pri tem do kraja obupali) / slike in besedilo Ivan Kanič. - Ljubljana : Bibliotekarska terminološka komisija, 1998. - II, 25 f. : ilustr.

(735 K)
Kanič, Ivan: CIP - katalogizacija v knjigi v slovenskih publikacijah : terminološko vprašanje
V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 117-124

(247 K)
Kanič, Ivan: Nekaj izrazov za poimenovanje najsodobnejših oblik medijev za zapis in reprodukcijo podatkov
V: Knjižnica, 34 (1990), št. 4, str. 117-119

(170 K)
Kobe, Tomaž: Zunanji uporabnik
V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 125
Leder, Zvonka: Navodila za pisanje bibliotekarskega terminološkega slovarja. Ljubljana, 1993, 6 str. (neobjavljeno)
Leder, Zvonka: Navodila za izpisovanje terminov. Ljubljana, 1989, 13 str. (neobjavljeno)

(170 K)
Rajh, Bernard: Geslovnik - geselnik
V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 124

(170 K)
Rajh, Bernard: Knjižnični informacijski sistem, (knjižnično-informacijski sistem), knjižnično-dokumentacijsko-informacijski sistem
V: Knjižnica, 34 (1990), št. 1-2, str. 125

Vilar, Polona: The influence of English on Slovenian library terminology
V: Aslib Proceedings, 54 (2002), št. 5, str. 309-316
Terminološko gradivo / [pripravila ] Terminološka komisija - Bibliotekarska podkomisija. - Ljubljana : ZRC SAZU, NUK, ZBDS, 1992. - 77, 138 f.

B. Objave o delovanju Bibliotekarske terminološke komisije in pripravi slovarja

Dimec, Zlata: Slovenski bibliotekarski terminološki slovar
Predstavitev na posvetovanju ZBDS, Čatež 1996

(158 K)
Kanič, Ivan: Slovenski razlagalni in večjezični prevajalni slovarji bibliotekarske terminologije - od seznama terminov do spletnih terminoloških zbirk.
V: Razvoj slovenskega strokovnega jezika. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2007. (Obdobja. Metode in zvrsti ; 24), str. 665-688

Kanič, Ivan: Slovenski razlagalni slovar bibliotekarske terminologije - od seznama terminov do spletne terminološke zbirke.
Predstavitev na: Jubilejna prireditev Revija Knjižnica po petdesetem, Ljubljana, 9. oktobra 2008, Spletni dnevnik revije Knjižnica
Kanič, Ivan: Internationale Terminologiearbeit - Multilingual dictionary of Library Terminology.
Referat: Mednarodni seminar "Literatur und Spracherwerb durch Bibliotheken", 12. do 18. junija 1999 v Kölnu.
Kanič, Ivan: Library Terminology - Two projects, two dictionaries.
Referat: Mednarodni seminar "Managing Information: The Impact on Public Information Policies and Services", Dunaj, 25.-27. maj 1999.

(2256 K)
Kanič, Ivan & Zvonka Leder: Slovenski bibliotekarski terminološki slovar.
V: Knjižnica, 40 (2) 1996, str. 5-32
Kanič, Ivan & Zvonka Leder: Slovenski bibliotekarski terminološki slovar.
URL: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/btk-slo.html
Kanič, Ivan & Zvonka Leder: Slowenisches Terminologiewörterbuch des Bibliothekswesens
URL: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/btk-deu.html

(730 K)
Kanič, Ivan: Slovenu vienos ir keliu kalbu bibliotekininkystes ir informacijos mokslo terminu žodynai / Ivanas Kaničius (Slovene mono- and multilingual dictionaries of library and information science terminology)
V: Bibliotekininkyste '97 - Bibliotekininkystes ir bibliografijos terminologija - ISSN 1392- 544X (ISBN 9986-530-47-4), str. 26-30
Kanič, Ivan: Slovene mono- and multilingual dictionaries of library and information science terminology. Referat: International conference Investigation and standardization of library science and bibliography terminology: theory and practice. Vilnius, 18.-19. oktober 1995
URL: http://www2.arnes.si/~ljnuk4/vilnius.html
Kanič, Ivan: Bisherige Ergebnisse und weitere Plannungen beim internationalen Projekt "Mehrsprachiges Wörterbuch der bibliothekarischen Fachterminologie"
Referat: 27. ABDOS-Tagung, Göttingen, 18. bis 21. Mai 1998
Kanič, Ivan: Mednarodni projekt priprave večjezičnega bibliotekarskega terminološkega slovarja
V: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnih knjižnicah / VII. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana, 5. - 6. november 1998. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica (1998) . - Str. 125-136. Ilustr. Literatura: str. 134.
Kanič, Ivan: Dictionaries of library terminology : two projects
Predstavitev na: UNESCO international conference "Reading for All", Sofia, November 21-25, 1998
Bibliotekarska terminologija : projekt bibliotekarskih terminoloških slovarjev. Ljubljana, 1995 (Projektna dokumentacija)

C. Drugi o Bibliotekarski terminološki komisiji in slovarju


(1489 K)
Gantar, Polona: Kritični pretres poskusnega snopiča Bibliotekarskega terminološkega slovarja
V: Jezikoslovni zapiski, 1997, št.3, str. 207-219

The Evolving Library Scene in Slovenia : A personal account by Monika Segbert, European Commission, Telematics for Libraries, who visited Slovenia in February 1996 to examine library developments
URL: http://www.echo.lu/libraries/en/cee/slovenia.html, http://www.cordis.lu/libraries/en/cee/slovenia.html

(158 K)
Slovenian dictionary of librarianship
V: International cataloguing and bibliographic control, IFLA, vol. 25 (1996), No. 4 (Oct/Dec), p. 88

(101 K)
NOVAK-Kajzer, Marjeta: Pokušina Bibliotekarskega terminološkega slovarja : dr. Branko Berčič, Zvonka Leder in Ivan Kanič so ob poskusnem snopiču predstavili prve uspehe.
V: Delo, 38 (1996), št. 224 (27.IX.1996), str. 8.

Poskusni snopič Bibliotekarskega terminološkega slovarja
STA - Slovenska tiskovna agencija, 26.09.1996
Dostopno tudi na naslovu http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=233662 (plačljivo)

(57 K)
Slovenski bibliotekarski terminološki slovar : poskusni snopič
V: Dnevnik, 15.10.1996, str. 22

Ob izidu Bibliotekarskega terminološkega slovarja


(127 KB)
Kanič, Ivan: Izšel je slovenski Bibliotekarski terminološki slovar
V: Knjižničarske novice, 20 (2010), št. 1, str. . . .

(225 KB)
Berčič, Branko: Bibliotekarski terminološki slovar - nov mejnik v razvoju slovenskega bibliotekarstva
V: Knjižničarske novice, 20 (2010), št. 1, str. . . .

(212 KB)
Urbanija, Jože: Ob izidu Bibliotekarskega terminološkega slovarja
V: Knjižničarske novice, 20 (2010), št. 1, str. . . .

Kanič, Ivan: Izšel je slovenski Bibliotekarski terminološki slovar
Biblioblog, 21.2.2010

D. Zanimivosti


Blog Bibliotekarska terminologija : Razmišljanja in klepet o terminoloških vprašanjih bibliotekarstva

(333 K)
Suhadolnik, Stane: Terminološki oris besede "knjižnica"
V: Knjižnica, 3 (1959), št. 1/4, str. 73-76

(340 K)
Kalan, Pavle: Nekaj besed o naši katalogizacijski terminologiji
V: Knjižnica, 9 (1965), št. 1/4, str. 12-16

(250 KB)
Kanič, Ivan: "Kaj bo s to našo ljubo slovenščino!" - Odmev na odmev
V: Knjižničarske novice, 19 (2009), št. 12, str. 8-10
Tudi v: Biblioblog, 15.1.2010


Zadnja sprememba: 28. april 2010

Od 18. maja 2008 je bil obisk