Vera Kržišnik-Bukić, Ph.D., scientific councelor


 

Born in Ljubljana, 1949. Teacher of history and sociology, 1973 (Prešeren award for students 1974), Master of political sciences, 1981, Doctor's degree in history, 1987. Foreign member of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, since 2002. From 1967 to 1991 was living and working in Banjaluka, Bosnia-Herzegovina. From 1980 to 1991 was a researcher at the Institute for history in Banjaluka, first as assistant, then assistant-researcher and scientific collaborator and, finally, from 1988, as senior scientific collaborator. In the years 1981/1982 she lived and worked in Kuwait and as the yugoslav chess master having been the coach of the Kuwaiti state female chess representation; she was the state chess representative of the SFRY for several times. Since 1991 she has been living and working in Ljubljana, having  returned with the research plan for the project 'The Slovenians from the Area of the Former Yugoslavia outside Slovenia'. She has been employed at the Institute for Ethnic Studies, from 1992 to 1994  by temporary contract, then as fully researcher, predominantly dealing with mentioned longterm project, but also with other Institute topics. In 1994 she was elected scientific councelor at the Institute for Ethnic Studies. She is the author of  seven monographic publications, the one from which of her it was also translated into the other language, another one it was reprinted. She is coauthor of several monographies and the single editor of the two monographies.  She has been mentor to three 'young researchers'.

Contact:


 

Phone: +386 1 200 18 85

 

e-mail: vera.krzisnik@guest.arnes.si

Research themes


 

people, national minorities, nation, Slovenian national question, Bosnian national question; Slovenes in Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosova, Montenegro, Macedonia; Albanians, Bosniacs, Croats, Serbs, Macedonians in the Republic of Slovenia

 

 
Selected bibliography

 

Politika KPJ prema agrarnom i seljačkom pitanju na području Bosanske krajine  1945-1948: uvod u problematiku agrara i seljaštava u ranom socijalizmu / Vera Kržišnik-Bukić. Banjaluka: Institut za istoriju, 1988. 425 str. + corr. - (Studije i monografije ; knj. 6). Reviewers: Prof. Dušan Nećak, Ph.D. and Prof. Branko Petranović, Ph.D.

 

Cazinska buna: 1950 / Vera Kržišnik-Bukić. Sarajevo: Svjetlost, 1991. - XXIV, 541 str. (Biblioteka Refleksi) / Reprint. - Ljubljana: samozal., 1993. Reviewers:  Alija Isaković in Ivan Lovrenović.

 

Slovenci v Hrvaški: zbornik skupine avtorjev, nosilka projekta in urednica, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 1995, 415 str.

 

Bosanska identiteta med preteklostjo in prihodnostjo / Vera Kržišnik-Bukić; [prevod povzetkov Anesa Bukić (angleščina), Marko Gospodarič (nemščina)]. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1996. 135 str. / Bosanski identitet između prošlosti i budućnosti / Vera Kržišnik Bukić; [prijevod sa slovenačkog Josip Osti]. Sarajevo: Bosanska knjiga, 1997. 107 str. - (Savremene teme). Reviewers: Prof. Janko Pleterski, Ph.D. and Prof. Ignacij Voje, Ph.D. Reviewers of the edition published in Bosnia and Herzegovina: Husnija Kamberović, Ph.D. and Hamza Bakšić.

 

Narodnostna sestava prebivalstva v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško: statistični kazalci narodnostnega (samo)opredeljevanja in maternega jezika po popisu prebivalstva iz leta 1991 s posebnim poudarkom na Slovencih in Hrvatih / Vera Kržišnik-Bukić. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1997. VI, 138 str.

 

Slovenci v Bosni in Hercegovini skozi pričevanja, spomine in literarne podobe: 1831-2007 / Vera Kržišnik-Bukić; [prevodi Aida Škoro-Babić, Anesa Bukić; predgovor Vera Kržišnik-Bukić]. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007. 648 str. Reviewers: Prof. Stane Granda, Ph.D. and Assoc. prof. Andrej Vovko, Ph.D.

 

 

Whole bibliography (Cobiss)

 

 

Current projects


© IES Ljubljana, Last Update: June, 16 2008