Barbara Riman


 

Barbara Riman je rojena aprila 1981 na Reki. Na reški Filozofski fakulteti je v šolskem letu 1999/2000 vpisala študij na Odsjeku za povijest in Hrvatski jezik i književnost. Diplomirala je  leta 2005.

Aktivna je pri slovenski skupnosti na Reki. Deluje kot članica Sveta slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije.

Od leta 2003 do decembra leta 2005 je delala kot učiteljica zgodovine  v osnovnih šolah na področju Reke. Januarja leta 2006 je bila sprejeta kot mlada raziskovalka v okviru projekta Slovenci v Istri, Kvarnerju in Gorskem Kotarju v 20. stoletju pri dr. V. Kržišnik-Bukić na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani.

Oktobra leta 2005 je vpisala podiplomski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za zgodovino, smer obča in narodna zgodovina od 18. stoletja do najnovejše dobe pri mentorjih prof. dr. B. Repetu in dr. V. Kržišnik-Bukić.

Kontakt:


 

Tel: +385 91 543 68 08

       +386 40 147 765

 

e-pošta: briman@net.hr

 

Področja raziskovalnega interesa


 

slovenska manjšina na Hrvaškem, medenični odnosi v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško, slovenska etničnost v preteklosti na Hrvaškem

 

 

Izbrana bibliografija


Riman Barbara, Kristina Riman in Marija Riman (ur.). Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo Bazovica. Rijeka: Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo Bazovica, 2008. 383 str., ilustr. ISBN 978-953-95680-1-4.

Riman Barbara. Aktivnosti kulturno prosvetnega društva Slovenski dom "Bazovica" v reškem tisku : "Novi list" in "La voce del popolo" med letoma 1947 in 1957. Razpr. gradivo - Inšt. nar. vpraš. (1990), 2006, št. 48/49, str. 54-79, tabele. 

Riman Barbara. Dvadeset godina delovanja kulturno prosvetnog društva Slovenski dom Bazovica (1971.-1991.) u Rijeci. V: Munda Hirnök, Katalin (ur.), Ravnik, Mojca (ur.). Slovenci na Hrvaškem: dediščina in sedanjost: [zbornik referatov s posveta "Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem"], (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 39). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2006, str. 115-125.

 

 

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

 

 

Tekoči projekti


 

© INV Ljubljana, Zadnja sprememba: 9. november 2008