Zasavska ekološka skupina
EKOS Zasavje
Ul. 1. junija 4, p.p. 150, 1420 TRBOVLJE
tel: 03/563-28-20, fax: 03/563-28-21
 

Zasavska ekološka skupina se z novim letom 2009 predstavlja na novi spletni strani:

www.ekos-zasavje.si
 
 

Prenovo spletnih strani je sofinancirala
O B Č I N A    T R B O V L J E
Občina Trbovlje