Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (DVTS) je prostovoljna, neprofitna organizacija, namenjena napredku znanosti in tehnike na področjih vakuuma, površin, tankih plast in plazme. Člani so aktivni na področjih raziskav, razvoja, proizvodnje, prodaje in izobraževanja. DVTS je član Mednarodnega združenja vakuumske znanosti, tehnike in aplikacij (IUVSTA).

Novice

Vakuumski slovarček

Pred dobrimi 25 leti, natančneje v številki 3 (1992) je bil v Vakuumistu objavljen kratek slovarček vakuumskih izrazov. Avtor dr. Jože Gasperič ga niti ni poimenoval za slovar, saj je obsegal le tabelo na treh straneh z naslovom »Vakuumsko izrazje«. Poleg slovenskih izrazov (z eventualnimi sinonimi) in angleških prevodov je obsegal še nepravilne in nepriporočljive variante. Skupaj je štel 83 pojmov.

Pred nekaj leti sta Miha Čekada in Jože Gasperič začela nekoliko bolj na glas razmišljati o možnosti, da bi slovarček posodobila in spet objavila. Za osnovo sta vzela prej omenjenih skupaj 152 pojmov in ga precej razširila, vendar je sčasoma redakcijski obseg postajal vse bolj obsežen in vse manj pregleden. Eno je urejati tabelo s 50 ali morda 100 pojmi, nekaj povsem drugega pa s 493 pojmi, kjer sta potegnila črto in rekla: »Dovolj je!«. Rezultat je tukaj: VAKUUMSKI SLOVAR (PDF)

25. Slovensko - Hrvaško vakuumsko srečanje 2018

Dne 17. in 18. maja 2018 je potekalo 25. slovensko-hrvaško vakuumsko srečanje z nazivom »Vakuumska znanost in tehnika« v hotelu Špik v kraju Gozd Martuljek v Sloveniji.

SLIKE/PHOTOS


Vakuumski tečaj »Osnove vakuumske tehnike«

Dne 27. in 28. marca 2018 je potekal vakuumski tečaj »Osnove vakuumske tehnike«, ki je namenjen mladim raziskovalcem in vsem tistim, ki delajo na področju vakuumskih tehnologij. Tečaj je potekal na Institutu »Jožef Stefan" v Ljubljani. Obsegal je teoretični in praktični del. Cena tečaja je 400 EUR (brez DDV). V ceni je všteta literatura (knjiga Vakuumska znanost in tehnika) in dve kosili.

Vsebina vakuumskega tečaja: Fizikalne osnove vakuumske tehnike, Črpalke za grobi in srednji vakuum, Črpalke za visoki in ultra visoki vakuum, Vakuumski sistemi, Meritve totalnega in parcialnega tlaka, Metode iskanja netesnih mest, Vakuumski materiali, Vakuumski spoji in elementi, Priprava tankih plasti v vakuumu, Vakuumske Tehnologije, Čiščenje in priprava materialov za ultra visoki vakuum, Fizikalno vakuumski poskusi (demonstracije), Pomen in preiskave površin, Neravnovesna stanja plina in plazma, Ogled laboratorijev povezanih z vakuumskimi tehnologijami.


IUVSTA dejavnosti

Društvo DVTS je organiziralo 125. sejo izvršilnega odbora organizacije IUVSTA, ki je bila 10.-12. marca 2017 na Rogli (http://www.plasmadis.com/wp/iuvsta-ecm/).

Sodelovali smo pri organizaciji 81. IUVSTA delavnice (Workshop on Response of Biological Materials to Plasma Treated Medium), ki je bila od 12. do 16. marca 2017 na Rogli (http://www.plasmadis.com/wp/iuvsta-workshop/).

Občni zbor društva DVTS

V gostišču Grof na Vranskem je bil 9.11. 2016 ob 17. uri Občni zbor društva DVTS. Program Občnega zbora: Poročilo o preteklem delu društva, Razrešnica starim funkcionarjem in odborom, Volitve vodstva društva za obdobje 2016-2019, Program dela v naslednjem obdobju, Razno. Izvoljen je bil novi (stari) predsednik Janez Kovač.

Strokovna ekskurzija v podjetje Odelo v Preboldu, 9. 11. 2016

Člani DVTS in simpatizerji smo bili na strokovni ekskurziji v podjetju Odelo iz Prebolda v sredo, 9. 11. 2016. Ogledali smo si proizvodnjo zadnjih avtomobilskih luči za najprestižnejše avtomobilske znamke. V njihovi proizvodnji je pomemben tehnološki korak tudi vakuumska metalizacija luči, ki smo si jo pobliže ogledali. Organiziran je bil avtobusni prevoz iz Ljubljane ob 13 uri. Več o občnem zboru in strokovni eksurziji v Odelu na povezavi: Odelo_2016


JVC-16 in EVC-14

Društvo DVTS je od 6.-10. junija 2016 v Portorožu organiziralo 16. Združeno vakuumsko konferenco (Joint Vacuum Conference, JVC -16), Evropsko vakuumsko konferenco (European vacuum conference, EVC-14 in 23. mednarodni znanstveni sestanek »Vakuumska znanost in tehnika«. Na konferenci pričakujemo okoli 250 udeležencev. Predavanja so potekala v nekaj vzporednih sekcijah. Znanstveni prispevki, ki so bili predstavljeni na konferenci, bodo objavljeni v reviji Vacuum. Predsednik konference je doc. dr. Janez Kovač. Naše društvo je v preteklosti organiziralo že nekaj JVC konferenc in sicer JVC 4 v Portorožu leta 1988, JVC 6 leta 1995 na Bledu in JVC-10 leta 2004 v Portorožu. Več o konferenci lahko preberete na spletnih straneh: http://www.dvts.si/JVC16/ in v prospektu o konferenci: prospekt.


22nd International Scientific Meeting on Vacuum Science and Technique/
22. mednarodni znanstveni sestanek "Vakuumska znanost in tehnika"

Meeting was in »Hotel Kovač«, Sela 5, Osilnica, Slovenia from 21. to 22. May 2015./
22. mednarodni znanstveni sestanek "Vakuumska znanost in tehnika" je bil 21.-22. maja 2015 v kraju Osilnica ob Kolpi.

PROGRAM IN KNJIGA POVZETKOV / PROGRAMME AND BOOK OF ABSTRACTS (Download)

FOTOGRAFIJE IZ OSILNICE / PHOTOS FROM OSILNICA

21. Slovensko - Hrvaško vakuumsko srečanje 2014

Dne 8. in 9. maja 2014 je bilo 21. slovensko-hrvaško vakuumsko srečanje z nazivom »Vakuumska znanost in tehnika« v Samoboru na Hrvaškem.

Gradivo o vakuumski znanosti in tehniki pri zvezi IUVSTA

Pri zvezi IUVSTA je na voljo izobraževalno gradivo o osnovah vakuumske tehnike. Gradivo je izdal Odbor za izobraževanje pri zvezi IUVSTA, ki ga vodi naš član Miran Mozetič. Za statistične namene je potrebna preprosta prijava. Gradivo je prosto dostopno na povezavi: (Osnove vakuumske tehnike)

Skupna publikacija o napredku v vakuumski znanosti

Izšla je skupna znanstvena publikacija večih avtorjev (tudi Slovenskih) o napredku v vakuumski znanosti, ki so jo pripravili člani Odbora za izobraževanje pri zvezi IUVSTA. Znanstveni članek je brezplačno na voljo na povezavi: (Napredek v vakuumski znanosti)

This template downloaded form free website templates